Taralleria Napoletana

Napoli - Via San Biagio dei Librai, n° 3


Saturday 9:00 - 0:00
Sunday 9:00 - 0:00
Monday 9:00 - 0:00
Tuesday 9:00 - 0:00
Wednesday 9:00 - 0:00
Thursday 9:00 - 0:00
Note