Pachino Trattoria & Pizzeria

Napoli - Via Luca Giordano 23/B


Sunday 12:15 - 15:15 , 19:00 - 0:30
Monday 12:15 - 15:15 , 19:00 - 0:30
Tuesday 12:15 - 15:15 , 19:00 - 0:30
Wednesday 12:15 - 15:15 , 19:00 - 0:30
Thursday 12:15 - 15:15 , 19:00 - 0:30
Friday 12:15 - 15:15 , 19:00 - 0:30
Note