Casa Capasso - Pizzeria e Trattoria tipica Napoletana

Napoli - Via dei Tribunali, 292


Saturday 12:00 - 1:30
Sunday 12:00 - 1:30
Monday 12:00 - 1:30
Tuesday 12:00 - 1:30
Wednesday 12:00 - 1:30
Thursday 12:00 - 1:30
Note